image

Harry van de Kamp Fonds


Het fonds is bedoeld om in het geval van overlijden van een JM-lid de nabestaanden iets na te laten. De naam van het fonds is afkomstig van Jong Management erelid Harry van de Kamp. Harry was tevens grondlegger van het maatschappelijk ondernemen in Nederland. Tot zijn overlijden begin april 2020 was hij een vaste bezoeker van ons JM congres en vriend van de vereniging.

Wat betekent het fonds?

  • Direct na het overlijden van een JM-lid blijft JM in contact met de nabestaande.
  • Vanaf de 12e verjaardag kan het kind gebruik maken van het JM netwerk. Dit kan zijn als bron voor stages, coaching of het opdoen van kennis.
  • Op de 21e verjaardag van het kind ontvangt deze een schenking bedoeld voor opleiding of persoonlijke ontwikkeling.

In de uitvoering

Na het overlijden van een lid stuurt de landelijk secretaris een bericht uit aan alle kringen met het verzoek om vrijwillig minimaal 15 euro per kind per kringlid te doneren aan het fonds. De kring ontvangt hiervoor een factuur. De gelden worden gestort in een spaar-/beleggingsfonds dat uitkeert op de 21ste verjaardag van het kind.

De borging en continuïteit

Het gedachtegoed en continuïteit van het Harry van de Kamp Fonds wordt beheerd door de landelijk voorzitter van het Dagelijks Bestuur, Landelijk Secretariaat en een erelid van JM.

Inspireer anderen