Dubbelinterview


Een kruisbestuiving van de lange termijn

Jong Management en VNO-NCW, een succesvolle samenwerking in Flevoland

Het jonge zusje dat volop groeit en dynamisch is. De oudere broer die gepokt en gemazeld is. De een in het teken van leren en groeien, de ander in het teken van belangen behartigen. Jong Management en VNO-NCW zijn duidelijk van dezelfde bloedgroep, maar ieder heeft een eigen dynamiek. En er ontstaat iets moois als Jong Management en VNO-NCW succesvol samenwerken, want generaties kunnen altijd van elkaar leren. In dit dubbelinterview vertellen Harm Korfker en Hajé de Jager hoe zij dat in regio Midden doen. “Beide verenigingen profiteren ervan dat we elkaar opzoeken.”

Dubbelinterview


Een kruisbestuiving van de lange termijn

Jong Management en VNO-NCW, een succesvolle samenwerking in Flevoland

Het jonge zusje dat volop groeit en dynamisch is. De oudere broer die gepokt en gemazeld is. De een in het teken van leren en groeien, de ander in het teken van belangen behartigen. Jong Management en VNO-NCW zijn duidelijk van dezelfde bloedgroep, maar ieder heeft een eigen dynamiek. En er ontstaat iets moois als Jong Management en VNO-NCW succesvol samenwerken, want generaties kunnen altijd van elkaar leren. In dit dubbelinterview vertellen Harm Korfker en Hajé de Jager hoe zij dat in regio Midden doen. “Beide verenigingen profiteren ervan dat we elkaar opzoeken.”


Als twee autonome verenigingen elkaars verlengstuk zijn, kun je de verenigingen dan niet gewoon samenvoegen tot één geheel? Nee, vinden Harm en Hajé. Beiden zijn lid (geweest) van Jong Management én VNO-NCW, maar waarderen de kracht van de afzonderlijke clubs. “Jong Management heeft een heel andere missie”, zegt Harm. “Wij zijn er om samen persoonlijk en zakelijk te leren en te groeien. En om generatiegenoten aan elkaar te binden. VNO-NCW is zakelijker, met grotere ondernemingen en andere doelen.”

Waarom is de samenwerking dan succesvol?


Harm: “Vooropgesteld: er zijn meer overeenkomsten dan verschillen. We zijn allemaal ambitieuze mensen die er wat van willen maken. De verenigingen kunnen van elkaar profiteren als ze elkaar opzoeken. Zo vergroten we voor iedereen het netwerk. Jong Management kan bovendien veel leren van de gevestigde namen binnen VNO-NCW, en zij houden zichzelf scherp dankzij onze dynamiek.” Hajé: “Helemaal mee eens. VNO-NCW leden zijn wat ouder – dat geldt ook voor mijzelf – en dan is het gevaar dat je stil gaat staan. Als je dat doet dendert de trein zonder jou verder. Bij Jong Management heb je meer vernieuwing, ze hebben veel ambitieuze leden die een stip aan de horizon willen zetten. Ze willen iets creëren en dat houdt het voor ons spannend.”

Is de samenwerking altijd zo succesvol geweest?

Harm: “Nee hoor. Eerst was er bij JM koudwatervrees, de chemie tussen beide verenigingen was niet zo goed. In mijn tijd als voorzitter zijn we meer toenadering gaan zoeken. Vanuit VNO-NCW heeft de toenmalige regio-voorzitter Jacco Vonhof een groot gebaar gemaakt door alle JM leden lid te maken zonder daar iets voor terug te verlangen in de vorm van contributie. Dat is een sleutelmoment geweest in de wederzijdse toenadering. We hebben er met z’n allen tijd ingestoken, ons ingespannen en zo de verbinding gemaakt. Nu versterken we de regio samen.” Hajé: “Wat helpt is dat veel leden vanuit JM zijn doorgestroomd naar VNO-NCW, ikzelf jarengeleden ook. Ons DNA is nu vervlochten.”

Kunnen jullie een concreet voorbeeld noemen waarbij je profiteert van de andere vereniging?


Hajé: “JM heeft echt een community-gevoel. Ze delen lief en leed, zowel zakelijk als privé. Dankzij de invloed van JM ontstaat dat ook steeds meer bij ons. We zitten nog niet op hetzelfde niveau, maar we zijn wel op de goede weg.”

Harm: “Bij het organiseren van onze groeibijeenkomsten heeft VNO-NCW regelmatig een faciliterende rol. Hun connecties helpen bij het vinden van locaties en sprekers. Zo vormen zij het visitekaartje naar onze leden en daardoor hebben wij grotere bedrijven weten aan te sluiten binnen JM. Binnen die bedrijven zitten weer managers en bedrijfsopvolgers die goede potentiële leden voor VNO-NCW zijn. Die kruisbestuiving is echt voor de langetermijnbelangen. Dat is de onderliggende succesfactor.”

"Ze delen lief en leed, zowel zakelijk als privé. Dankzij de invloed van JM ontstaat dat ook steeds meer bij ons."


Hajé de Jager

En lobbyen jullie ook samen?

Harm: “Lobbyen zit niet zo in het bewustzijn bij JM. Als jonge ondernemer heb je al genoeg pannen op het vuur staan. Lobbyen staat dan op een lager pitje, wij richten ons minder op belangenbehartiging. In de regio zijn de belangrijkste thema’s wat minder toegespitst op jong ondernemerschap. Landelijk hebben we via VNO-NCW wel een plek aan tafel bij de Sociaal-Economische Raad en praten we mee over het Pensioenakkoord.”

Hajé: “Wij doen inderdaad de lobby in de regio, dat is hét doel van onze club. Wij praten met wethouders en gedeputeerden over zaken als Lelystad Airport en de infrastructuur in Flevoland. Jong Management denkt wel met ons mee.”


“Lobbyen is echt een vak. Hoe breng je onderwerpen onder de aandacht bij bestuurders? Daarin liften wij mee op het werk van VNO-NCW.”


Harm Korfker

Profiel Harm, door Hajé

“Harm is een echte verbinder. Hij heeft Jong Management namens de kring beter op de kaart gezet. Toen ik hem voor het eerst zag, zag ik dat hij betrokken is en open staat voor ideeën. Harm doet wat hij zegt, je kunt op hem vertrouwen. Dat maakt dat de kring zo goed functioneert. Je ziet dat bij elke vereniging, bedrijf of instelling – ze floreren bij het juiste leiderschap. Harm heeft een heel goede verandering neergezet.”

En verder:

  • Sinds 2014 actief voor VNO-NCW Midden, onder andere als lid dagelijks bestuur Flevoland
  • Tussen 2010 en 2012 actief voor Jong Management, onder andere als voorzitter kring Flevoland
  • Sinds 1999 werkzaam voor Korfker Architecten, sinds 2011 zakelijk directeur

Profiel Hajé, door Harm

“Voordat Hajé voorzitter van Regio Midden werd, speelde bij ons eens een wat zure discussie over hoe we bepaalde ondernemersgroepen in Flevoland lid van ons konden maken. Tijdens een vergadering luisterde Hajé dat een kwartiertje aan zonder wat te zeggen, en kwam toen met de beste inbreng. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring, kan goed analyseren en iets neerzetten. Hij heeft de kwaliteit om anderen de ruimte geven en laat anderen in het bestuur floreren.” En verder:

  • 2015-heden: voorzitter VNO-NCW Flevoland
  • 2004-2011: plaatsvervangend lid Sociaal-Economische Raad
  • 1995-2001: Lid Jong Management
  • Sinds 1986 oprichter en eigenaar Hajé hotels, restaurants en shops

Harm en Hajé lopen al lang mee in het bestuurderscircuit. Harm ruim 10 jaar, Hajé zelfs al meer dan 25 jaar. Ze zagen besturen die liepen als een trein, maar soms verliep het ook stroef. Nou zijn interne discussies volgens Hajé niet het probleem. “Je moet je bestuurders en mensen in je omgeving toetsen en gezamenlijk tot iets komen. Daar hoort wrijving bij, want zonder wrijving krijg je geen glans. Maar als bestuurder moet je dienstbaar zijn en je ego klein kunnen houden.” Harm knikt instemmend. “Je moet goed kunnen luisteren en kunnen voelen wat een club nodig heeft. Voelen hoe je mensen kunt betrekken.”

En hoe doe je dat?


Harm: “Je moet mensen meenemen in waar we als vereniging naartoe gaan. Daarbij hoor je doelen te stellen waarmee je mensen motiveert. Die doelen ga je samen najagen. Op die manier kun je mensen binden en dat is cruciaal. Iedereen heeft het druk en anders valt de vereniging van het prioriteitenlijstje.”

Hajé: “Een goede bestuurder straalt enthousiasme uit. Sta niet te lang stil bij wat niet lukt of wat niet meer terugkomt. Kijk naar wat je wél hebt, en maak dat leuker. Wees ook een club waar iedereen zich thuis kan voelen, heb respect voor iedereen. Zo trek je meer mensen aan.”

Inspireer anderen