image

Betrek je werknemers bij het maken van je pensioenplan

De uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord is klaar. Werkgevers en vakbonden hadden bij het akkoord bedongen betrokken te worden bij de uitwerking. Afgelopen jaar is daar achter de schermen door alle partijen hard aan gewerkt. Ook de media besteedde er de laatste tijd veel aandacht aan. JM vroeg pensioenadviseur Gert-Jan Vos naar de laatste ontwikkelingen, wat er straks voor jou verandert en welke pensioentips hij voor jou als JM’er heeft.


image

Betrek je werknemers bij het maken van je pensioenplan

De uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord is klaar. Werkgevers en vakbonden hadden bij het akkoord bedongen betrokken te worden bij de uitwerking. Afgelopen jaar is daar achter de schermen door alle partijen hard aan gewerkt. Ook de media besteedde er de laatste tijd veel aandacht aan. JM vroeg pensioenadviseur Gert-Jan Vos naar de laatste ontwikkelingen, wat er straks voor jou verandert en welke pensioentips hij voor jou als JM’er heeft.


Om met de deur in huis te vallen: wat is de status van het pensioenakkoord?

Gert-Jan: De uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord is klaar. Op zaterdag 4 juli stemde ook de achterban van het FNV in met de uitwerking en daarmee staan alle lichten op groen. Dit betekent dat de regering nu aan de slag kan met het vertalen van het akkoord naar

nieuwe wetgeving. Daar zullen zij na de zomer mee gaan beginnen. Op 1 januari 2022 moet de wetgeving dan van kracht zijn. Een hele mooie stap naar een nieuw pensioenstelsel dat transparanter, persoonlijker en toekomstbestendig zal zijn.

Waarom moet er eigenlijk een nieuw pensioenstelsel komen?

‘Nou, het oude stelsel is dringend aan vervanging toe. De AOW dateert uit de jaren ’50, uit de vorige eeuw. Sindsdien is er veel veranderd. Mensen leven langer, er is een stuk vergrijzing en kennen we al een tijdje een lage rente. Allemaal aspecten die het huidige pensioenstelsel onder druk zetten. Daarnaast willen we af van de complexiteit en de continue discussies over de rekenmethodiek.’

Pensioenfonds of verzekeraar?

‘In Nederland kennen we geen wettelijke pensioenplicht. In de klankbordgroep hebben we als JM ook duidelijk als standpunt ingenomen dat we vrijheid van ondernemerschap en eigen arbeidsvoorwaarden belangrijk vinden. Er geldt echter wel een uitzondering en dat is als jouw onderneming onder een CAO of bedrijfstak valt. Dan heb je collectief met elkaar afgesproken pensioen te regelen. Als jouw bedrijf bij een pensioenfonds aangesloten is dan bepalen zij de hoofdlijnen. Feit blijft dan nog steeds wel dat het jouw werknemers zijn. Betrek ze bij het proces en neem ze mee, communiceer met hen. Lees verder in het artikel eens mijn derde tip! Ben jij als werkgever niet aangesloten bij een CAO of val je niet onder een bedrijfstak, dan kun je tot op zekere hoogte bepalen wat en hoe dat je het gaat doen. Alles uiteraard binnen de grenzen van de wetgeving.

Moet ik straks mijn regeling aanpassen?

‘Ja!’, antwoordt Gert-Jan resoluut. ‘De fiscale wetgeving gaat op de schop. Dit heeft invloed op alle pensioenregelingen. Hoe groot de aanpassing voor jou is, is afhankelijk van de situatie en verschilt per geval. Als mede JM’er beoordeel ik dit vrijblijvend voor jou. Dan weet je in ieder geval wat er op je af gaat komen.’

Gert-Jan Vos

Gert-Jan (34) is ondernemer en woont samen met zijn vrouw Maartje en dochter Roosmarijn in het Brabantse Helmond. Zijn achtergrond ligt in de horeca, waarvoor hij op verschillende plekken in het buitenland waaronder Denver en Keulen heeft gewoond. Sportief is hij ook: twee keer in de week is hij in de CrossFit Box te vinden. Verder houdt hij enorm van lekker eten en is koken een grote hobby van hem.

Welke belangrijke veranderingen zijn het meest relevant voor (jonge) ondernemers?

‘Er zijn twee grote en belangrijke veranderingen. De eerste is dat de systematiek bij pensioenfondsen compleet gaat veranderen. Daar waar er nu garanties in zitten en mensen weten hoe hoog hun pensioen straks gaat zijn, zullen er straks in het nieuwe systeem geen garanties meer afgegeven worden. Pensioen wordt afhankelijker van de beleggingen. Wel collectief belegd en de risico’s solidair gedeeld, maar geen keiharde garanties meer.

Het tweede en die geldt voor iedereen, is dat het fiscaal kader aangepast wordt. Het fiscaal kader zijn om het even simpel uit te leggen de spelregels waarbinnen de hoogte van de premie bepaald wordt. Elke pensioenregeling of die nu is ondergebracht bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds moet hierop aangepast worden. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de arbeidsovereenkomst. Die mag je namelijk niet zomaar eenzijdig aanpassen omdat de wetgeving verandert.’

“Jonge werknemers betalen straks dezelfde premie als oudere werknemers.”

PensioenVos

PensioenVos is een pensioenadvieskantoor. ‘In 2008 ben ik per toeval in de pensioenwereld gerold en in 2019 heb ik de kans gekregen om voor mezelf te beginnen en heb PensioenVos opgericht. Als pensioenadviseur help ik ondernemers met advies en begeleiding bij pensioencontracten, deze te onderhouden en te ondersteunen met bijvoorbeeld de communicatie. Daarnaast krijg ik diverse vragen vanuit de markt voor bijvoorbeeld echtscheidingsberekeningen, verzoeken tot waardeoverdracht of het opstellen van een financieel plan.’

Welke belangrijke veranderingen zijn er voor werkenden, en dan met name voor jong werkenden?

’De beginjaren van je werkende leven worden veel belangrijker. Dit komt doordat we straks overgaan naar een premie die gelijkblijvend is. Zeker wanneer het bedrijf een pensioenregeling op basis van premie kent. Jonge werknemers betalen straks dezelfde premie als oudere werknemers. Om een goed pensioen op te bouwen zal de premie, ten opzichte van de premie die nu betaald wordt, omhoog moeten voor jongeren.’

Zijn er onderwerpen waar ondernemers vaak niet aan denken of die in de media onderbelicht worden?

‘Een pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde. Deze mag je als werkgever niet eenzijdig aanpassen. Ook al bepaalt de wetgever dat het anders moet, je moet jouw werknemers nog altijd om toestemming vragen. Overigens kan het ook in je voordeel werken: aangezien het pensioen een onderdeel is van het arbeidsvoorwaardenpakket kun je het slim inzetten en het extra goed belichten bij het werven van nieuw personeel. Of als strategisch middel om meer betrokkenheid bij je huidige medewerkers te creëren.’

Tot slot, welke pensioentips heb je voor JM leden?

Ik wil jullie drie pensioentips geven:

Tip 1:

begin op tijd en néém ook de tijd! Ik weet dat voor veel werkgevers het meer een last is dan hun hobby, maar het aanpassen van arbeidsvoorwaarden is niet iets wat even snel, snel, snel geregeld kan worden. Een verandering in arbeidsvoorwaarden moet je voorleggen aan je werknemers en zij moeten hiermee instemmen.

Tip 2:

accepteer niet zomaar het voorstel dat je van de verzekeraar krijgt. Investeer in een pensioenadviseur. Ga samen kijken naar het voorstel en of dit voor jouw onderneming wel passend is. Tevens zul je toestemming van je werknemers moeten krijgen. Dit vraagt om heldere communicatie en een goede toelichting van de veranderingen.

Tip 3:

ga het gesprek met je werknemers aan. Betrek hen bij de beslissingen. Dit geeft betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en zorgt uiteindelijk voor minder weerstand als jij de uiteindelijke beslissing gaat nemen. Maak het pensioen voor hén. Dat is het natuurlijk al, maar je merkt dat werknemers vaak weinig weet hebben van wat jij voor hen hebt geregeld en wat jij uiteindelijk voor ze betaalt. Dat mag best wel gewaardeerd worden.

Inspireer anderen