Even voorstellen


Onze nieuwe JM-voorzitter Anouk Dijkstra

Wie precies wil weten wat familiebedrijf Prevesco allemaal doet en kan, zou misschien het best kunnen beginnen met een bezoek aan een natuurkundeleraar. Of, als je de kans krijgt, een goed gesprek met DGA én kersvers JM-voorzitter Anouk Dijkstra (1991). “Laat ik voor nu zeggen: we zijn goed in het innoveren van industriële koeltechniek.”

Goed? Zeg maar gerust: heel goed. Onder leiding van Anouk's vader Johan Dijkstra ontwikkelde het bedrijf een innovatieve techniek in thermodynamica, Uniflow, waarmee het voor het eerst mogelijk werd om gassen en vocht bijna volledig van elkaar te scheiden. Dat betekende een doorbraak in de wereld van de koudetechniek. Want: hoe droger het gas, hoe lager het energieverbruik. Bekende eindgebruikers van Uniflow zijn bijvoorbeeld Heineken, Jumbo en de Elfstedenhal in Leeuwarden.

Geen koud kunstje

Maar met een veelbelovende techniek alleen ben je er nog niet, wist Anouk toen ze na haar studie Commerciële Economie in Tilburg in het familiebedrijf stapte. Met andere woorden: Uniflow moest aan de man worden gebracht. En die verantwoordelijkheid zou Anouk op zich nemen. Daarnaast maakte ze met haar vader de afspraak dat ze het bedrijf na een jaar of vijf zou overnemen. Er volgde een periode van vier jaar waarin Anouk's vader haar alles leerde over de organisatie en de productie – er komt veel kijken bij het leiden van een maakbedrijf. “We liepen vier jaar lang elke dag samen een uur door de fabriek”, vertelt Anouk. Toen ze vervolgens op haar 26e de aandelen van haar vader overkocht en de dagelijkse leiding in handen nam, besloot ze de koers van Prevesco BV drastisch te wijzigen. Ze besteedde de productie uit en verhuisde het bedrijf van een industrieterrein bij Waalwijk naar een kantoor in Amsterdam. “Ik heb dat natuurlijk niet geheel op eigen houtje gedaan”, vertelt Anouk. “Mijn vader en ik hebben er veel over gepraat. Het was ingrijpend en vooral voor mijn vader in eerste instantie bevreemdend. Ik deed afstand van ons pand, het machinepark en bracht alle bestaande omzet met de bijbehorende arbeidsplaatsen onder in een van onze andere bedrijven. Ik geloof dat we ons moeten toeleggen op innovatie, en daarvoor was dit een noodzakelijke stap.”

Waarom ging innovatie niet samen met het in eigen hand houden van de productie?

“In ons geval omdat in een productiebedrijf het accent in de eerste plaats ligt op het volledig benutten van de productiecapaciteit. Om een innovatie in de markt te krijgen heb je tijd nodig. Je moet je aandacht dus kunnen richten op die innovatie en dat kan niet als er een groter belang bestaat, zoals het vol krijgen van de productie.” “Innovatie houdt bovendien niet op bij je product, voor mij gaat innovatie over de gehele bedrijfsvoering. Door de combinatie van een gestandaardiseerd ontwerp en het uitbesteden van de productie hebben we nu een schaalbaar bedrijfsmodel. Uitbreiden door zelf een extra fabriek te openen, was onlogisch en simpelweg niet levensvatbaar.”

En inmiddels heb je er met het voorzitterschap van JM weer een mooie uitdaging bij. Waar ga je je op richten?

“Om te beginnen neem ik samen met het dagelijks bestuur en het landelijke secretariaat honderd dagen de tijd om de huidige staat van de vereniging verder te verkennen. De eerste 45 dagen zitten er inmiddels op.” “We zijn in gesprek met het hoofdbestuur van de vereniging, dat zijn de voorzitters van alle 28 kringen die we hebben. In deze fase gaat dat voornamelijk over hun indruk, ervaringen en ideeën. Op onze beurt delen wij vanuit het dagelijks bestuur wat er ter evaluatie ligt. De volgende stap bestaat uit dieper uitvragen wat er in de kringen speelt, waarbij voorzitters ruimte krijgen om inhoudelijk bij te dragen. Vervolgens presenteren we in februari onze plannen voor de komende drie jaar.”

Waar moet JM zich volgens jou in ieder geval voor gaan inzetten?

“Vanuit de vereniging is een aantal wensen al duidelijk, bijvoorbeeld op het vlak van externe profilering. We hebben niet de ambitie om een lobbyclub te worden, maar het is wel van belang dat de stem van jonge ondernemers wat luider gaat klinken. En dat die stem een vertrouwde stem wordt. Omdat JM vooral draait om persoonlijke ontwikkeling, hebben we daar in het verleden nooit zoveel aandacht aan besteed. Al is er de laatste jaren wel sprake van een kentering.”

Waarom is dat belangrijk?

“De huidige lobbyisten zijn veelal van een oudere generatie dan JM’ers. Dat wordt weleens over het hoofd gezien, terwijl dat wel gevolgen heeft. Sociaal maatschappelijke vraagstukken die invloed hebben op de verdeling tussen zorg en arbeid tussen levenspartners zijn voor onze achterban wezenlijke onderwerpen. JM kan helpen die onder de aandacht te brengen.” “Een ander doel sluit aan bij waar JM ooit voor is opgericht: opvolgers binnen familiebedrijven. Zo staat momenteel de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ter discussie vanwege mogelijke verkapte schenkingen van de ene generatie aan de andere. Dat kan inderdaad bij een enkeling het geval zijn – en daar moet dan iets mee – maar het gros van de familiebedrijven kan zonder de BOR niet worden overgedragen. We moeten de context breder trekken en uitleggen wat er voor de opvolgende generatie binnen familiebedrijven op het spel staat.”

Familiebedrijven liggen je aan het hart.

“Ja, als opvolger van een familiebedrijf staat dit onderwerp natuurlijk dicht bij me. En vergeet niet: familiebedrijven vertegenwoordigen de helft van de werkgelegenheid in de Nederlandse economie én van het bruto nationaal product. Als het gesprek over de BOR alleen wordt gevoerd vanuit het oordeel over de overdragende generatie, pakt dat voor veel partijen nadelig uit.”

Sinds wanneer ben je zelf eigenlijk lid van JM? En waarom ben je lid geworden?

“Ik ben sinds 2016 lid bij de Kring Amsterdam. Ik was op zoek naar een netwerk van andere ondernemers, omdat ik in mijn sociale omgeving destijds geen mensen met dezelfde uitdagingen had. Online stuitte ik vervolgens op JM. In eerste instantie was ik wat terughoudend omdat er weinig andere maakbedrijven lid zijn, maar ik heb het gelukkig gewoon gedaan.”

Wat maakt JM voor jou bijzonder?

“Dat sluit eigenlijk perfect aan bij wat ik zocht toen ik lid werd, namelijk andere jonge ondernemers en werkgevers. Als ondernemer loop je af en toe tegen dingen aan waar je je niet meteen raad mee weet. Dat zijn dingen die je niet met werknemers kunt bespreken en die je ook thuis aan de keukentafel niet echt kwijt kunt. JM biedt de perfecte omgeving om te sparren en de kwetsbare kant te tonen die onlosmakelijk verbonden is met de twijfels die je als eindverantwoordelijke hebt.” “Misschien een goed voorbeeld: er was een fase waarin ik overwoog in zee te gaan met een externe aandeelhouder. Dat deed ik vooral omdat ik wilde leren omgaan met zo’n externe aandeelhouder, maar het hele proces ging me tegenstaan. In gesprekken met andere JM’ers kwam ik tot de conclusie dat ik het niet zou gaan doen. De aanmoedigingen binnen JM en de mogelijkheid het te bespreken met mensen die geen belang hebben bij je keuze, dat vind ik waardevol.”

Bio

  • 1991 – Geboren in Breda
  • 2012 – Bachelor Commerciële Economie
  • 2013 – Start in familiebedrijven (Kooiman Apparatenbouw BV & Prevesco BV)
  • 2017 – DGA Prevesco BV
  • 2018 – Commissielid DUO (Sterk Techniek Onderwijs)
  • 2018 – Bestuurslid wetenschappelijke kennisvereniging KNVvK
  • 2021 – Voorzitter JM, Voorzitter Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Inspireer anderen