Voorzitters onder elkaar:

Ingrid Thijssen & Daan Lammers

De één is voorzitter van VNO-NCW, de ander van Jong Management. De één maakte naam bij Alliander en de NS, de ander staat al zeventien jaar aan het roer van zijn eigen internetbureau Laméco. En gezamenlijk weten ze als de besten wat er speelt onder werkgevers en ondernemers. Wat drijft Ingrid Thijssen (1968) en Daan Lammers (1983), en hoe kijken ze naar hun werk? “Het is niet zo dat ik er als klein meisje al van droomde voorzitter van VNO-NCW te worden.”


image

Welke toekomst Thijssen wél voor zichzelf zag weggelegd? “Ik wilde archeoloog of burgemeester worden. En nu ik er zo over nadenk, zie ik wat dat laatste betreft best wat overeenkomsten met mijn rol als voorzitter van VNO-NCW.” Thijssen vervolgt: “Belangen verbinden, tegenstellingen proberen te ontstijgen en altijd kijken of je mensen kunt verenigen in het streven naar een gedeeld belang. Ik probeer mezelf altijd de vraag te stellen: ‘Waar gaat het uiteindelijk om?’” Ook Lammers ziet overeenkomsten tussen zijn huidige werkzaamheden en wat hij vroeger wilde worden – zij het op een iets andere manier. “Als kind wilde ik brugwachter worden”, vertelt Lammers. Om daar op een hem typerende vrolijke wijze aan toe te voegen: “Maar ik ben toch meer een bruggenbouwer.”

Belangen afwegen

Hij herkent Thijssens zoektocht naar gedeelde belangen. “Een vereniging besturen is totaal anders dan een bedrijf leiden. Bij veel mkb-bedrijven is het in veel opzichten uiteindelijk gewoon de directeur die bepaalt. Verenigingen hebben een veel democratischer model, je moet alle belangen afwegen.” Met gevoel voor understatement: “En het wil weleens voorkomen dat ondernemers een uitgesproken mening hebben.” “De coronacrisis is een goed voorbeeld van zo’n belangenafweging”, vertelt Thijssen. “Nu de economie langzaam weer opengaat wil iedereen natuurlijk als eerste aan de beurt zijn bij verdere versoepelingen. Dat is enorm lastig, want iedereen staat in zijn recht en toch moet er soms onderscheid worden gemaakt. Wij pleiten daarom voor eerlijkheid. Iedereen een beetje tegelijk.”

Jonge ondernemer

Ver voor de coronacrisis begon Lammers op twintigjarige leeftijd zijn internetonderneming. Zijn keuze om een eigen bedrijf te starten kwam voor zijn omgeving als een grote verrassing. Sterker nog: zijn ouders stonden niet direct te springen. “Mijn vader werkte in Laarbeek bij de gemeente en had onder andere Sociale Zaken onder zich.” Hem werd in elk geval wel van jongs af aan geleerd zich te richten op wat je wel kunt, in plaats van op wat niet. “Dat is er door mijn ouders echt ingestampt”, zegt Lammers. Ook Thijssen, opgegroeid in een protestants-christelijk milieu, kreeg van huis uit een duidelijke overtuiging mee. “Wees bescheiden en zet je talenten in voor de samenleving.”

Ambities

Wie denkt dat die overtuiging heeft geleid tot een zorgvuldige carrièreplanning, heeft het mis. Thijssen: “Ik ben mijn hele leven nooit zo bezig geweest met de vraag wat mijn volgende stap zou kunnen zijn. Zo zit ik simpelweg niet in elkaar. Ik wil gewoon mijn werk heel goed doen en dan komt er op een gegeven moment vanzelf weer iets nieuws op je pad.” Thijssen – hardop denkend: “En wanneer doe je je werk goed? Dat is één van de grote vragen in deze baan. Bij een bedrijf is dat een goed dashboard, goede jaarresultaten. Vrij helder. Maar bij VNO-NCW is het anders. Mijn inhoudelijke ambitie is om onze koers (‘Brede Welvaart, red.) over het voetlicht te brengen. Als we in Nederland met het bedrijfsleven stappen zetten op het gebied van economie, inclusiviteit en duurzaamheid, dan ben ik tevreden.”

Duurzaamheid

Als voorbeeldfiguren ter sprake komen, noemen Lammers en Thijssen de in 2008 overleden ondernemer Eckart Wintzen. Lammers: “Van hem ken ik het begrip “belasting op onttrokken waarde.” Zijn idee was om zaken als werk, creativiteit en vakmanschap minder te belasten en in plaats daarvan meer belasting te heffen op gebruik van natuurlijke bronnen. De thema’s die hij aankaartte staan sinds enkele jaren hoog op de agenda, maar begin 2000 echt nog niet.” “Overigens”, voegt Thijssen toe als voorbeeldfiguren ter sprake komen, “ben ik in algemene zin niet zo van de grote voorbeelden of inspirerende iconen. De enige die ik echt een voorbeeld kan noemen is Els Borst. Ze leidde een groot ziekenhuis, werd minister. Haar wijsheid en lef vond ik inspirerend en ik heb begrepen dat ze ook nog eens een groot gevoel voor humor had. Ik heb haar nooit gesproken, alleen eens tegenover haar in de trein gezeten. Tot mijn grote spijt heb ik haar toen niet durven aanspreken.” Thijssen vervolgt: “Maar verder is het bij mij veel meer zo dat ik een enorme drive heb om te leren en te ontwikkelen. Daarvoor kijk ik naar mensen in vergelijkbare rollen en bestudeer ik wat zij goed doen, maar ook wat ik minder vind.” Met een glimlach: “Ik ben dus meer van het afkijken.”

Samenwerken

“Jij noemt het afkijken”, vult Lammers aan. “Ik zie vooral dat je veel informatie ophaalt. Ik heb je onlangs gezien op het DGA jaarcongres en dat was bewonderingswaardig. Vroeger was het veel sterker ‘zo gaan we het doen en iedereen conformeert zich daaraan’. Nu gaat het meer om de dialoog en het delen van inzichten. Dat is een mooie ontwikkeling die past bij de tijdgeest.” Het belang van inzichten delen en samenwerken is tijdens de coronacrisis alleen nog maar toegenomen, constateert Lammers. “Corona heeft extremen vergroot. Tussen bedrijven, steden, landen. Maar ik zie het bijvoorbeeld ook binnen mijn eigen bedrijf. Mensen die voorheen konden meekomen, hebben nu veel meer moeite om de boel bij te kunnen benen. Op afstand is begeleiding gewoon lastiger.”

Grote uitdagingen

Ook Thijssen ziet een uitvergroting van problemen als gevolg van de coronacrisis. “Maar laten we niet vergeten dat de echt grote vraagstukken niet nieuw zijn. Door corona zijn sommige zaken onder een vergrootglas komen te liggen. Maar de uitdagingen op het gebied van verduurzaming, de gezondheidszorg, de woningmarkt, de arbeidsmarkt noem ze maar op, die waren er al. Ik vond het overigens wel fantastisch om te zien hoe snel iedereen erin slaagde online te gaan werken. Dat hebben we met elkaar zo ongeveer in één weekend geregeld.” Lammers: “Ik ben ook positief verrast door de snelheid waarmee alles op gang kwam. Niet alleen het digitaal werken overigens. Kijk bijvoorbeeld naar de mensen die op beleidsniveau werken bij VNO-NCW. Het is heel knap hoe vlot dat ging, bijvoorbeeld met het uitdenken van de NOW-regeling. Daar mag je als voorzitter trots op zijn.”

Trots

Thijssen: “Laat mij dan ook nog iets toevoegen waar ik trots op ben. Namelijk dat we Jong Management hebben, dat jullie aan ons gelieerd zijn. Ik heb een diepe drive om het goede te doen voor de volgende generaties. Jonge ondernemers vind ik ontzettend leuk en belangrijk. Kijk naar jou, dat je gewoon op je twintigste een bedrijf begint en dat dat lukt. Ondernemers zijn de motor van Nederland. Daar doe ik het voor.”


Bio Daan Lammers

2018 – heden Voorzitter Jong Management

2014 – 2020 Oprichter & directeur Laméco (Kaapstad)

2004 – heden Oprichter & directeur Laméco

Bio Ingrid Thijssen

2020 – heden Voorzitter VNO-NCW

2017 – 2020 CEO Alliander

2014 – 2017 COO Alliander

2011 – 2014 Directievoorzitter NS Reizigers

2001 – 2011 Diverse management functies NS Reizigers

Inspireer anderen